Tuesday, 13 November 2012

Adakah kami telah hilang "imaginasi"? seperti watak pakar profesional dalam iklan ini yang menganggap murid istimewa itu hilang akalnya...

No comments:

Post a Comment